Erhvervsuddannelsesloven

www.retsinformation.dk/

Bekendtgørelse om Frisør

www.retsinformation.dk/

Karakterskala:

www.retsinformation.dk/

Bekendtgørelse om Kosmetiker

www.retsinformation.dk/

 

Frisør & Kosmetikerfagets Fællesudvalg

Faaborgvej 41 A - 5250 Odense SV

Telefon: 63 17 34 44

 

Produktion: Reprohuset