Oversigt

Listerne kan nu se her på hjemmesiden. Gå ind under frisør eller kosmetiker og vælg svendeprøve og herefter skuemestre.

 

Frisør & Kosmetikerfagets Fællesudvalg

Faaborgvej 41 A - 5250 Odense SV

Telefon: 63 17 34 44

 

Produktion: Reprohuset