Oversigt

Listerne kan nu se her på hjemmesiden. Gå ind under frisør eller kosmetiker og vælg svendeprøve og herefter skuemestre.

 

Det Faglige Udvalg for Frisører og Kosmetikere

Vesterbrogade 6D, 4.sal.
1620 København V

Telefon 32 54 50 55

 

Produktion: Reprohuset