Bliv en god læremester der sikrer at eleven får den rigtige oplæring i praktiktiden.

Faget har udarbejdet praktikvejledningen som kan hentes her på siden. Vejledningen følger uddannelsesordningen, og er dermed med til at sikre din elev får den rette oplæring på det rigtige tidspunkt!

Du kan også hente inspiration på:

www.traenerguide.dk

kodeord: train - password: trainer. 

 

Praktikerklæring

Ved afslutning af hver praktikperiode udfylder praktikstedet en praktikerklæring.

Praktikerklæringen oplyser, om eleven har nået målene for praktikperioden og angiver praktikstedets vurdering af elevens særlige behov med hensyn til efterfølgende skoleundervisning og praktikuddannelse.

Praktikerklæringen kan vedhæftes et hjælpeskema, som indeholder oplysninger om, hvilke praktikmål eleven har arbejdet med i praktikperioden, og hvilket niveau eleven har nået.

Skolerne skal oplyse praktikstederne om, hvilket skema der bruges lokalt.

Elever, der ikke har opnået bedømmelsen "godkendt" i en praktikperiode, tilbydes et af den ansættende arbejdsgiver fastlagt praktikforløb og vurderes på ny.

Praktikerklæring efter sidste praktikperiode samt skolebeviset danner tilsammen grundlaget for, at eleven kan gå op til den ordinære svendeprøve.

Praktikerklæring og hjælpeskema udleveres af skolen. Udfyldt praktikerklæring og hjælpeskema udleveres til eleven og til skolen.

Vedhæftninger
FilFilstørrelse
Download denne fil (Ansættelse af en nye frisørelev PRAKTIKREGLER 2015.pdf)Praktikvejledning når din elev er i salonen322 kB

 

Det Faglige Udvalg for Frisører og Kosmetikere

Vesterbrogade 6D, 4.sal.
1620 København V

Telefon 32 54 50 55

 

Produktion: Reprohuset