Erhvervsuddannelsesloven

www.retsinformation.dk/

Bekendtgørelse om Frisør

www.retsinformation.dk/

Karakterskala:

www.retsinformation.dk/

Bekendtgørelse om Kosmetiker

www.retsinformation.dk/

 

Det Faglige Udvalg for Frisører og Kosmetikere

Vesterbrogade 6D, 4.sal.
1620 København V

Telefon 32 54 50 55

 

Produktion: Reprohuset