Den for 2009 og 2010 gældende ordning om optagelse til skolepraktik på trin 2 for elever, der har afsluttet trin 1 af en uddannelse med skolepraktik, er blevet forlænget til at gælde for elever, der påbegynder skolepraktik trin 1 senest den 31. december 2011. I forbindelse med forlængelse af ordningen fra 2009 til 2010 oplyste ministeriet følgende:

"I 2009 blev der ved et aktstykke givet adgang til optagelse til efterfølgende trin af elever, der havde gennemført et kompetencegivende trin af en uddannelse med skolepraktik. Denne ordning udvides til også at gælde for 2010, jf. § 66 a, stk. 4. Det betyder, at elever, der har påbegyndt eller påbegynder trin 1 af en uddannelse i skolepraktik senest den 31. december 2010 og gennemfører dette med skolepraktik, kan optages til skolepraktik i alle efterfølgende trin, lige meget hvornår dette bliver.

Optagelsen forudsætter, at eleven har gennemført det forudgående trin med uddannelsesbevis og lever op til de generelle betingelser for at være optaget i skolepraktik – EMMA-kriterierne." 

 

Det Faglige Udvalg for Frisører og Kosmetikere

Vesterbrogade 6D, 4.sal.
1620 København V

Telefon 32 54 50 55

 

Produktion: Reprohuset