Overenskomsten kan hentes som pdf fil via linket herunder

Overenskomster

 

Voksenløn elever

- overenskomsten indeholder ikke regler om voksenløn til elever i et normalt uddannelsesforløb. 

 

Løn 1. års elever

Ifølge frisørfagets overenskomst aflønnes 1. års elever med den til enhver tid gældende AUB sats.

Vil du vide mere om AUB kan det ske på linket herunder

AUB

 

Uddannelsesregler - afslutningsterminer

Hvis eleven er påbegyndt uddannelsen på en dato, som bevirker, - at uddannelsesaftalen afsluttes inden svendeprøven er aflagt, vil fællesudvalget forlænge aftalen indtil svendeprøven er afviklet. Registrering af en sådan aftaleforlængelse skal ske til den tekniske skole hvor eleven modtager undervisning, og skal altid ske på foranledning af virksomheden. Der skal for denne periode betales en forhøjet elevløn, som er lig med dimittendsatsen. 

 

Det Faglige Udvalg for Frisører og Kosmetikere

Vesterbrogade 6D, 4.sal.
1620 København V

Telefon 32 54 50 55

 

Produktion: Reprohuset