Enkelte skoler har fået øjnene op for, at der er mulighed for erhvervsrettet påbygning til frisør- eller kosmetikeruddannelsen.

Det har bevirket, at en del mestre kontakter os for at høre, hvad det betyder for dem?

Som vejledning står der på elevens uddannelsesaftale følgende:

Erhvervsrettet påbygning

Parterne kan aftale at supplere undervisningen i hovedforløbet med yderligere undervisning inden for uddannelsens valgfri specialefag. Denne undervisning kan højst vare 4 uger. Såfremt parterne aftaler påbygning, jf. pkt. 4, kan parterne aftale, at uddannelsestiden forlænges med varigheden af påbygningen. Aftaleperioden kan i øvrigt kun i særlige tilfælde fravige den i bekendtgørelsen fastsatte uddannelseslængde, og normalt kun med det faglige udvalgs godkendelse.

Tilmelding til påbygning

Som udgangspunkt skal mester og elev være enige om påbygningen og er dette tilfældet, vil uddannelsesaftalen blive forlænget og der skal betales elevløn. Ønsker mesteren ikke at medvirke, er denne i sin ret til at sige nej. Eleven kan så selv vælge at tage en påbygning, men det er da uden løn og uden en forlængelse af uddannelsesaftalen. 

 

Det Faglige Udvalg for Frisører og Kosmetikere

Vesterbrogade 6D, 4.sal.
1620 København V

Telefon 32 54 50 55

 

Produktion: Reprohuset