Hvis der er uenigheder mellem eleven og praktikpladsen, som de ikke selv kan løse, skal sagen bringes til Det Faglige Udvalg for Frisører og Kosmetikere, der vil søge at forlige sagen. Sagen kan indbringes for udvalget af elev eller praktikvirksomhed. Udvalget kan ikke træffe afgørelse i sagen, så det handler alene om at forsøge at få parterne til at indgå en aftale om løsning af uenigheden. Udvalget vil derfor som oftest indkalde parterne til et møde.

Hvis der opnås forlig, udarbejdes en skriftlig aftale, som underskrives af udvalgets repræsentanter og begge parter i sagen. Hvis det faglige udvalg vurderer, at der ikke kan opnås et forlig, kan parterne indbringe sagen for Tvistighedsnævnet, hvis de ønsker det.

Det er ikke muligt at indbringe en sag for Tvistighedsnævnet, uden den har været indbragt for det faglige udvalg. Tvistighedsnævnet har kompetence til at træffe afgørelse i sagen, såfremt parterne ikke kan blive enige. Nævnets kendelser kan indbringes for domstolene inden otte uger fra afgørelsen.

Sagsbehandling i Det Faglige Udvalg for Frisører og Kosmetikere.

Ved indbringelse af sager for Det Faglige Udvalg for Frisører og Kosmetikere, skal sagen indeholde angivelse af

sagens parter

overenskomstområde (frisør eller kosmetiker) samt krav og dokumentation herfor

eventuelle tidligere forsøg på at forlige sagen

en beskrivelse af uoverensstemmelsen.

Herefter vil sagen blive behandlet i sekretariatet.

Som udgangspunkt behandles sagen, hvis det er muligt i løbet af fire uger.

Se afgørelser fra Tvistighedsnævnet i elevsager mellem virksomhed og elev.

 

Årsberetningen kan læses og frit downloades her:

Årsberetning 2010 - af 12. januar 2012

 

Det Faglige Udvalg for Frisører og Kosmetikere

Vesterbrogade 6D, 4.sal.
1620 København V

Telefon 32 54 50 55

 

Produktion: Reprohuset