En svendeprøve er en prøve, hvor eleven skal fagligt afprøves i den undervisning eleven har modtaget i praktikperioderne.

Førend eleven kan gå op til svendeprøve, skal der være udstedt et skolebevis. Skolebeviset udstedes af skolen efter sidste skoleophold, og tilkendegiver, at eleven har bestået skoledelen i henhold til målene i bekendtgørelsen.

Svendeprøvedisciplinerne offentliggøres senest 4 uger før svendeprøvens afvikling.

Det er alene læremesteren/virksomheden der fører eleven op til svendeprøven. Skolen har ingen indflydelse på svendeprøven. Når svendeprøven afholdes på skolen skyldes det udelukkende, at svendeprøvekommissionen har lejet skolens lokaler.

Der må ikke fra hverken skolen, eleverne eller læremestrene fastsættes regler for, hvorledes en lodtrækningsmodel skal se ud inden prøvens start. Her tænkes på modellens alder, udseende, hårtype samt tøjkrav. Formålet med en lodtrækningsmodel er en tilfældig kunde fra gaden, hvor eleven skal udføre en duelighedsprøve. Alle modeller forbedømmes af skuemestrene, som vil tage højde for gode og mindre gode modeller, hvorfor det ikke vil komme eleven til skade, at denne skulle komme til at trække en mindre god model.

Alle modeller forbedømmes i tørt hår - inden vask og inden lodtrækning. Evt. udskiftning af modeller finder sted under denne bedømmelse.

Ved prøvens påbegyndelse skal skuemestrene konstatere, om alle modeller er af en sådan kvalitet, at prøven kan gennemføres forsvarligt.

Såfremt en model bliver kasseret af skuemester som uanvendelig til den pågældende disciplin, kan der - hvis muligt, fremskaffes en ny model til den pågældende disciplin. Såfremt dette ikke er muligt, skal eleven, der har haft modellen med til prøven, op til ny prøve i disciplinen.

Hvis der konstateres lus i en model, bortvises modellen og såfremt der ikke kan fremskaffes en anden model, skal eleven der har haft modellen med til prøven tilbydes en ny prøve i disciplinen.

Hvis en model før disciplinens start ikke opfylder de fastsatte kriterier, kan skuemestrene ikke afgive en karakter for det udførte arbejde.

Karakteren vil i disse tilfælde højest udgøre 0,0 pr. skuemester.

Hvis den kasserede model skal benyttes til andre discipliner og opfylde kriterierne, vil en normal bedømmelse kunne finde sted.

Når en svendeprøve afvikles på skolen, er det ene og alene den udpegede tilforordnede fra svendeprøvekommissionen, der må være til stede under prøves afvikling. Skolens lærer må således ikke befinde sig i prøvelokalet.  Svendeprøvekommissionen køber ved hver prøve en faglærer 4 timer til at være behjælpelig med forskellige gøremål, bl.a. produkter, hvis der skulle være mangel på disse. Tilstedeværelsen i prøvelokalet gælder også for denne lærer, og det er svendeprøvekommissionens tilforordnede, der klart bestemmer, hvor læreren befinder sig, når prøven afvikles.

Det må indskærpes, at når en svendeprøve afvikles, må skolens lærer ikke være til stede i prøvelokalerne.

 

Informationsaftener

Hvis en skole afholder en informationsaften, når svendeprøvedisciplinerne er frigivet, bør der være mindst 2 skuemestre tilstede - 1 mester og en svend til at rådgive om reglerne. Skolerne bør undgå at rådgive om reglerne, da det alene er skuemestrene, der bedømmer eleverne til den kommende svendeprøve.

Frisørfagets Svendeprøvekommission ønsker at medvirke til et positivt samarbejde mellem lærerne og eleverne i forbindelse med eleverne forberedelse til deres vigtige svendeprøve.

I ovennævnte regelsæt står der:

"Der må ikke fra hverken skolen, eleverne eller læremestrene fastsættes regler for, hvorledes en lodtrækningsmodel skal se ud inden prøvens start. Her tænkes på modellens alder, udseende, hårtype samt tøjkrav. Formålet med en lodtrækningsmodel er en tilfældig kunde fra gaden, hvor eleven skal udføre en duelighedsprøve. Alle modeller forbedømmes af skuemestrene, som vil tage højde for gode og mindre gode modeller, hvorfor det ikke vil komme eleven til skade, at denne skulle komme til at trække en mindre god model".

Svendeprøvekommissionen ønsker med regelsættet, at der ikke opstilles kriterier for hvorledes en lodtrækningsmodel skal se ud før prøvens start. Men - vi siger dermed ikke, at en lærer ikke må rådgive en elev om den valgte model er god nok til at have med som en lodtrækningsmodel! Ligeledes er det naturligt, at eleven inden svendeprøvens afvikling, kan bede en lærer om hjælp i forbindelse med valg af frisure, teknik o.s.v..

Vi håber at ovennævnte kan bidrage til at undgå misforståelser, og vi dermed alle kan bidrage til at eleverne får en god og positiv indgang til deres afsluttende svendeprøve.

 

Når uddannelsen afsluttes

Eleverne modtager deres gennemsnitskarakter på svendebrevet. Såfremt læremesteren ønsker at få tilsendt karakterne, skal der indhentes en samtykkeerklæring fra eleven. Samtykkeerklæringen kan rekvireres ved at skrive til Denne e-mail adresse bliver beskyttet mod spambots. Du skal have JavaScript aktiveret for at vise den.

Vi vil herefter fremsende gennemsnitskaraktererne på en mail.

 

Det Faglige Udvalg for Frisører og Kosmetikere

Vesterbrogade 6D, 4.sal.
1620 København V

Telefon 32 54 50 55

 

Produktion: Reprohuset