Som noget nyt skal der fremover afholdes en skoleprøve for elever der går på sidste skoleperiode.

Den afsluttende prøve består af en skriftlig og praktisk prøve i den sidste skoleperiode efter § 11 i bekendtgørelse om prøver og eksamen i erhvervsrettede uddannelse. Da prøven afholdes i skoleperioden er det skolen der tilrettelægger alt det praktiske, herunder dato for prøvens afholdelse, planlægning af tidsplan, censorlister, samt alt det praktiske omkring prøvens afvikling. Alle omkostninger i forbindelse med dette er skolens, men omkostningerne i forbindelse med de udpegede censorer – 1 arbejdstager og 1 arbejdsgiver, påhviler Frisørfagets Svendeprøvekommission.

Bedømmelseskriterierne til skoleprøven kan hentes her 

Her kan alt materiale til brug for censor og skolen hentes

 

 

Det Faglige Udvalg for Frisører og Kosmetikere

Vesterbrogade 6D, 4.sal.
1620 København V

Telefon 32 54 50 55

 

Produktion: Reprohuset