Elevens – samt modellernes udgifter, herunder rejse, ophold, fortæring o. l. skal afholdes af læremesteren, men skal altid først aftales med læremesteren.

Alt materiale herunder produkter, personlig værktøj m.v. til brug ved prøven skal medbringes fra praktikstedet.

Alle modeller skal møde på skolen senest 30 min før disciplinens start.

Skuemestrene kan være til stede under opgavens udførelse. 

Gældende for elever der er kommet i lære efter den 1. august 2015:

Afsluttende prøve

§ 6. Som del af den sidste skoleperiode i uddannelsens trin 1 afholder skolen en afsluttende prøve, som består af en praktisk og mundtlig prøve. Prøven afvikles som en dialog mellem elev, læreren og censor. Prøven har en samlet varighed af 3 timer. Prøven skal kun aflægges af elever, som afslutter uddannelsen med trinet.

Stk. 2. Skolen afholder en afsluttende prøve som afslutning på sidste skoleperiode i specialerne. Prøverne udgør en svendeprøve.

Stk. 3. Den afsluttende prøve for specialerne består af en praktisk prøve og en mundtlig prøve, der omfatter en række praktiske discipliner, som eleven skal kunne redegøre for mundtligt i dialog med eksaminator og skuemestrene, samt skriftligt i form af udfyldelse af hudanalyseskemaer og behandlingsprocedureskemaer i de discipliner, som stiller krav om dette. Prøven indeholder altid en disciplin med en tydelig profil i elevens speciale. Delprøverne skal være bestået. Karakteren for prøven er et gennemsnit af delkarakteren.

Stk. 4. Opgaverne stilles af skolen efter samråd med det faglige udvalg. Opgaven tildeles ved lodtrækning og løses inden for en varighed af 8 timer.

Stk. 5. For at der kan udstedes skolebevis, skal eleven have bestået alle grundfag, uddannelsesspecifikke fag og den afsluttende prøve.

Stk. 6. Ved uddannelsens afslutning med trin 1 udsteder skolen et uddannelsesbevis til eleven, og ved uddannelsens afslutning med trin 2 udsteder det faglige udvalg et svendebrev til eleven.

Stk. 7. For arbejdsmarkedsuddannelser, som indgår i uddannelsen, anvendes bedømmelsen ”Bestået/Ikke bestået”.

 

Beviser: skolebevis, trin 1, uddannelsesbevis samt svendebrev.

For at der kan udstedes skolebevis, skal eleven have opnået karakteren 02 i alle grundfag i hovedforløbet.
Eleven skal tillige have opnået 02 i hvert enkelt af de uddannelsesspecifikke fag og ispecialefagene, og eleven
skal have bestået en teoretisk multiple choice test med 02. Eventuelle fag, hvor der ikke gives karakter, skal
være gennemført efter reglerne om faget.

Ved uddannelsens afslutning med trin 1, udsteder skolen et uddannelsesbevis.

Ved uddannelsens afslutning med trin 2 udsteder det faglige udvalg et svendebrev til eleven som dokumentation
for, at eleven har opnået kompetence inden for uddannelsen kosmetiker herunder specialerne kosmetiker
med speciale i hud- og skønhedspleje eller kosmetiker med speciale i spa- og wellnessbehandling.

 

  

Når uddannelsen afsluttes

Eleverne modtager deres gennemsnitskarakter på svendebrevet. Såfremt læremesteren ønsker at få tilsendt karakterne, skal der rettes henvendelse til Det Faglige udvalg for Frisører og Kosmetikere på en mail, hvor der anmodes om karaktererne.

Skriv til Denne e-mail adresse bliver beskyttet mod spambots. Du skal have JavaScript aktiveret for at vise den.

Vi vil herefter fremsende gennemsnitskaraktererne på en mail.

 

Vedhæftninger
FilFilstørrelse
Download denne fil (kom.pdf)Svendeprøvedatoer frem til 202530 kB

 

Det Faglige Udvalg for Frisører og Kosmetikere

Vesterbrogade 6D, 4.sal.
1620 København V

Telefon 32 54 50 55

 

Produktion: Reprohuset