Generelle regler ved en svendeprøve- Kosmetiker

Skolen afholder en afsluttende prøve som afslutning på sidste skoleperiode i specialerne. Prøverne udgør en svendeprøve.

Reglerne i bekendtgørelse om prøver og eksamen i erhvervsrettede uddannelser finder anvendelse.

Sammensætningen samt antallet af discipliner udarbejdes af Uddannelsesudvalget for Frisører og Kosmetikere. De hjælpemidler, som er anvendt i undervisningen, må benyttes til svendeprøven. Disciplinerne løses inden for en varighed af 8 timer. Arbejdet udføres alene.

Disciplinerne og bedømmelseskriterier offentliggøres senest 4 uger før svendeprøvens afvikling på Uddannelsesudvalgets hjemmeside www.kosmetiker.dk. Samtlige discipliner er udførligt beskrevet i bedømmelsesplanen.

Den afsluttende prøve for specialerne består af en praktisk prøve og en mundtlig prøve, der omfatter en række praktiske discipliner, som eleven skal kunne redegøre for mundtligt i dialog med eksaminator og skuemestrene, samt skriftligt i form af udfyldelse af hudanalyseskemaer og behandlingsprocedureskemaer i de discipliner, som stiller krav om dette.

Prøven indeholder altid 1 disciplin med en tydelig profil i elevens speciale - kosmetiker med speciale i hud- og skønhedspleje eller kosmetiker med speciale i spa- og wellness behandling.

For at der kan udstedes skolebevis, skal eleven have bestået alle grundfag, uddannelsesspecifikke fag og den afsluttende prøve.

Ved uddannelsens afslutning på specialerne udsteder det faglige udvalg et svendebrev til eleven.

som dokumentation for, at eleven har opnået kompetence inden for uddannelsen kosmetiker herunder specialerne kosmetiker med speciale i hud- og skønhedspleje eller kosmetiker med speciale i spa- og wellnessbehandling.

  

Når uddannelsen afsluttes

Eleverne modtager deres gennemsnitskarakter på svendebrevet. Såfremt læremesteren ønsker at få tilsendt karakterne, skal der rettes henvendelse til Det Faglige udvalg for Frisører og Kosmetikere på en mail, hvor der anmodes om karaktererne.

Skriv til Denne e-mail adresse bliver beskyttet mod spambots. Du skal have JavaScript aktiveret for at vise den.

Vi vil herefter fremsende gennemsnitskaraktererne på en mail.

 

 

Det Faglige Udvalg for Frisører og Kosmetikere

Vesterbrogade 6D, 4.sal.
1620 København V

Telefon 32 54 50 55

 

Produktion: Reprohuset