Generelle regler ved en svendeprøve- Kosmetiker

Skolen afholder en afsluttende prøve som afslutning på sidste skoleperiode indenfor specialerne. Prøverne udgør en svendeprøve.

Reglerne i bekendtgørelse om prøver og eksamen i erhvervsrettede uddannelser finder anvendelse.

Sammensætningen samt antallet af discipliner udarbejdes af Uddannelsesudvalget for Frisører og Kosmetikere. De hjælpemidler, som er anvendt i undervisningen, må benyttes til svendeprøven. Disciplinerne løses inden for en varighed af max 8 timer. Prøven udføres individuelt .

Disciplinerne og bedømmelseskriterier offentliggøres senest 4 uger før svendeprøvens afvikling på Uddannelsesudvalgets hjemmeside www.kosmetiker.dk. Samtlige discipliner er udførligt beskrevet i bedømmelsesplanen.

Den afsluttende prøve for specialerne består af en prøve, hvor eleven vurderes i praktiske dicipliner. Eleven overhøres mundtligt af eksaminator og skuemestre, samt skriftligt i form af behandlingsprocedurerskemaer og øvrige bilag.

Prøven indeholder altid 1 disciplin med en tydelig profil i elevens speciale - kosmetiker med speciale i hud- og skønhedspleje eller kosmetiker med speciale i spa- og wellness behandling.

For at der kan udstedes skolebevis, skal eleven have bestået alle grundfag, uddannelsesspecifikke fag, multiple choice prøven og svendeprøven.

Efter uddannelsesaftalens afslutning udsteder det faglige udvalg et svendebrev, som bliver tilsendt eleven.

 

 

Det Faglige Udvalg for Frisører og Kosmetikere

Vesterbrogade 6D, 4.sal.
1620 København V

Telefon 32 54 50 55

 

Produktion: Reprohuset