Oversigt

Årsberetning 2015 fra Tvistighedsnævnet og Ankenævnet er netop offentliggjort:

 

http://uvm.dk/~/UVM-DK/Content/News/Udd/Erhvervs/2016/Mar/160317-Fald-i-sagsbehandlingstiden-i-Tvistighedsnaevnet-og-Ankenaevnet

 

http://uvm.dk/-/media/UVM/Filer/Udd/Erhverv/PDF-16/Mar/160317-Tvistighedsnaevnets_Aarsberetning_NET.ashx

 

Årsberetningen udgives alene elektronisk og indeholder en præsentation af begge nævn og omtale af udvalgte kendelser samt statistiske oplysninger om blandt andet sagsbehandlingstiden.

 

 

Det Faglige Udvalg for Frisører og Kosmetikere

Vesterbrogade 6D, 4.sal.
1620 København V

Telefon 32 54 50 55

 

Produktion: Reprohuset