Oversigt

Kære mestre og elever

Ministeriet har udstedt regler for udstedelse af et administrativt svendebevis.

Administrativt svendebevis:

1)Eleven og virksomheden kan aftale, at uddannelsestiden forlænges, indtil prøven er afholdt. For

eksempel hvis eleven og virksomheden har en særlig interesse i, at prøven aflægges. Hvis denne

mulighed udnyttes, er muligheden for at udstede et administrativt bevis (se punkt 2 nedenfor)   

ikke aktuel.

2)Det faglige udvalg kan efter indstilling fra skolen beslutte, at der for uddannelser inden for  

udvalgets område, kan udstedes et administrativt svendebevis.

Et administrativt svendebevis kan udstedes, når følgende tre betingelser alle er opfyldt:

  • •Eleven har mindre end tre måneder tilbage af sin uddannelsestid
  • •Der foreligger en praktikerklæring
  • •Skolen i sin indstilling har vurderet, at eleven har opnået kompetencer, der svarer til uddannelsens faglige mål.

Hvordan vil et administrativ svendebevis se ud?

Frisøruddannelsen:

Version 8 elever

  • Skriftlige prøve karakter
  • Skoleprøve karakteren
  • Som erstatning for svendeprøvekaraktererne vil der stå følgende: Eleven har bestået erhvervsuddannelsen til frisør

Version 9 elever

  • Skoleprøve karakteren
  • Som erstatning for svendeprøvekaraktererne vil der stå følgende: Eleven har bestået erhvervsuddannelsen til frisør

Kosmetikeruddannelsen:

  • Som erstatning for svendeprøvekaraktererne vil der stå følgende: Eleven har bestået erhvervsuddannelsen til kosmetiker

Det administrative svendebevis har samme gyldighed som et almindeligt svendebrev.

 

Det Faglige Udvalg for Frisører og Kosmetikere

Vesterbrogade 6D, 4.sal.
1620 København V

Telefon 32 54 50 55

 

Produktion: Reprohuset