Oversigt

Erhvervsuddannelser åbner igen for elever på sidste år

Med udmeldingen fra Ministeriet om, at erhvervsuddannelserne åbner for sidste års elever, er det dermed sikret, at svendeprøverne til frisør og kosmetiker kan og vil blive afviklet – med hensyn til de omstændigheder, der er på gældende tidspunkt og som meldes ud fra Sundhedsministeriet.

https://www.uvm.dk/aktuelt/nyheder/uvm/2020/apr/200415-erhvervsuddannelser-aabner-igen-for-elever-paa-sidste-aar

Det betyder derfor også, at de eneste elever, der kan få et administrativt svendebevis, er de elever, der IKKE kan få forlænget deres uddannelsesaftale til og med svendeprøvedagen.

Alle andre elever skal til svendeprøven.

Dermed er muligheden om et administrativt svendebrev – hvis eleven har mindre end 3 måneder tilbage af uddannelsestid - ikke længere en mulighed.

De skoler, der allerede har indsendt indstilling af administrative svendebeviser til elever til udvalget, inden genåbningen af skoler og dermed sikring af afvikling af svendeprøve, er af udvalget blevet godkendt til administrativt svendebevis.

Herunder er indsat svar fra Ministeriet spørgsmål/svar side om afholdelse af svendeprøverne og at eleverne ikke kan sige nej til svendeprøven (vælge administrativt svendebevis i stedet for).

Kan eleven sige nej til at gå op til en afsluttende prøve?[17/4 kl. 15:00]

De afsluttende prøver, herunder svendeprøver, er omfattet af genåbningen under forudsætning af, at Sundhedsstyrelsens retningslinjer overholdes. Skolerne skal derfor i udgangspunktet afholde svendeprøverne, og eleverne kan ikke sige nej til en afsluttende prøve.

I de tilfælde, hvor det trods alle gode bestræbelser ikke er muligt at afvikle svendeprøverne på skolen, er der følgende tre muligheder:

  1. Aftale om forlængelse af uddannelsestiden. 
  2. Administrativt svendebevis eller uddannelsesbevis, når eleven opfylder betingelserne.
  3. Skolepraktik (hvis eleven og virksomheden ikke indgår aftale om forlængelse af uddannelsestiden, og hvis eleven ikke opfylder ovennævnte tre betingelser for at få udstedt et administrativt uddannelsesbevis)

Hvad kommer der til at stå på et administrativ svendebevis?

Frisøruddannelsen:

Version 8 elever:

  • Skriftlige prøve karakter
  • Skoleprøve karakteren
  • Som erstatning for svendeprøvekaraktererne vil der stå følgende: Eleven har bestået erhvervsuddannelsen til frisør

Version 9 elever:

  • Skoleprøve karakteren
  • Som erstatning for svendeprøvekaraktererne vil der stå følgende: Eleven har bestået erhvervsuddannelsen til frisør

Kosmetikeruddannelsen:

  • Som erstatning for svendeprøvekaraktererne vil der stå følgende: Eleven har bestået erhvervsuddannelsen til kosmetiker

 

Det administrative svendebevis har samme gyldighed som et almindeligt svendebrev.

 

Det Faglige Udvalg for Frisører og Kosmetikere

Vesterbrogade 6D, 4.sal.
1620 København V

Telefon 32 54 50 55

 

Produktion: Reprohuset