Oversigt

 

På baggrund af mange henvendelser omkring efterårets svendeprøver har vi været i kontakt med ministeriet.

Vi har fået oplyst, at vi kan afholde vores svendeprøver, dog skal nedenstående retningslinjer overholdes.

Alle skal bære mundbind, når man ankommer til skolen.

Eleverne bærer mundbind/visir til og fra deres plads (ikke nødvendigvis under klipningen – det vælger eleven selv).

Modellerne bærer mundbind til og fra deres plads (også ved hårvask og toiletbesøg).

Arbejdsredskaber, betjeningspladser og vaske rengøres grundigt efter hver model.

Skuemestrene og tilforordnede bærer visir under hele prøven.

Skuemestrene af spritter hænderne og kam mv. efter hver model, der skal tjekkes/bedømmes.

Har du symptomer på Covid-19 skal du ikke møde op og bør følge sundhedsstyrelsens anbefalinger.

https://www.sst.dk/da/corona/Hvis-du-har-symptomer_-er-syg-eller-smittet/Hvis-du-bliver-syg

Hvis din model er syg eller har symptomer på Covid-19, skal du bruge din reservemodel.

Hvis du som elev bliver syg, kan du komme op til ny prøve, som planlægges og afholdes kort efter de ordinære svendeprøver.

Held og lykke til alle.

 

Det Faglige Udvalg for Frisører og Kosmetikere

Vesterbrogade 6D, 4.sal.
1620 København V

Telefon 32 54 50 55

 

Produktion: Reprohuset