Oversigt

Forlængelse af uddannelsesaftalen grundet nedlukning af virksomheder

Det er muligt at forlænge uddannelsesaftalen i det omfang det er nødvendigt, for at eleven kan nå uddannelsens mål.

Det faglige udvalg kan i elevens hjemsendelsesperiode efter en konkret vurdering forlænge elevens praktiktid, hvis eleven er omfattet af den midlertidige ordning om lønkompensation for lønmodtagere på det private arbejdsmarked og får afbrudt sin praktikuddannelse som følge af foranstaltninger iværksat efter lov om foranstaltninger mod smitsomme og andre overførbare sygdomme.

Virksomheden kan også rette henvendelse til det faglige udvalg, hvis der ikke er enighed mellem eleven og virksomheden om forlængelse eller hvis eleven ikke tager initiativ til at afklare behovet herfor. Det faglige udvalg fastsætter herefter et tillæg til uddannelsesaftalen, hvorved uddannelsestiden forlænges med et tidsrum fastsat af udvalget, eller træffer beslutning om, at forlængelse ikke findes nødvendig.

Vil I ansøge om forlængelse af uddannelsesaftalen, skal I gøre følgende:

Er mester og elev enige om forlængelse af uddannelsesaftalen på baggrund af nedlukning af virksomheden og eleven ikke har kunnet opnå de kompetencer svarende til elevens niveau i uddannelsesforløbet, sender mesteren en ansøgning til Uddannelsesudvalget for Frisører og Kosmetikere på mail Denne e-mail adresse bliver beskyttet mod spambots. Du skal have JavaScript aktiveret for at vise den..

Mesteren skriver virksomhedens navn og cvr nummer i ansøgningen.

I ansøgningen skal der også ligge en samtykkeerklæring fra eleven, hvor der skal stå, at eleven medgiver enighed i forlængelse - svarende til nedlukningsperioden. På erklæringen skal eleven skrive dato og en håndskrevet underskrift.

 

Link til nød-bekendtgørelsen: https://www.retsinformation.dk/eli/lta/2020/1229

Link til Undervisningsministeriets spørgsmål/svar side:

https://www.uvm.dk/aktuelt/i-fokus/information-til-uddannelsesinstitutioner-om-coronavirus-covid-19/spoergsmaal-og-svar/uddannelser-til-unge/erhvervsuddannelser

Link til Bekendtgørelse af lov om erhvervsuddannelse https://www.retsinformation.dk/eli/lta/2020/1395

 

Det Faglige Udvalg for Frisører og Kosmetikere

Vesterbrogade 6D, 4.sal.
1620 København V

Telefon 32 54 50 55

 

Produktion: Reprohuset