Oversigt

Som følge af de foranstaltninger og restriktioner som COVD-19 medfører, arbejder alle – I mestre, skolerne og det faglige udvalg – på at få alle elever igennem deres uddannelsesforløb på bedste vis.

Vi står overfor, at der er nogle elever som skal til en snarlig omsvendeprøve og sygeprøve.

 

Vi følger de foranstaltninger og restriktioner, som statsministeren og sundhedsministeren melder ud.

Status er pt., at der er nedlukket i frisør- og kosmetiker virksomheder samt fysisk tilstedeværelse på skolerne til og med den 17. januar 2020.

Omsvendeprøven og sygeprøve:

Derfor er planen i forhold til de elever, der skal til omsvendeprøve og sygeprøve den 18. januar 2021, at omprøven og sygeprøven afvikles som planlagt, medmindre ministeren udmelder om yderligere forlængelse af nedlukning af skolerne.

I tilfælde af yderligere nedlukning af skolerne vil der udstedes et administrativt svendebevis til de elever, der skulle have været til omsvendeprøve og sygeprøven.

Vi melder tilbage til jer, hvis der nyt om yderligere forlængelse af nedlukningen og dermed aflysning af omsvendeprøven og sygeprøvens aflysning.

Hvad er et administrativt svendebevis?

Hvis der som følge af foranstaltninger mod COVID-19 undtagelsesvist ikke er mulighed for at afvikle svendeprøven, kan der udstedes et administrativt svendebevis.

 

Et administrativt svendebevis erstatter det svendebrev, der efter almindelige regler skulle være udstedt ved afslutning af uddannelsen.

Det udstedes i situationer, hvor der er ønske om, at eleven bliver færdig med uddannelsen hurtigst muligt, og når skolen vurderer, at eleven kan bestå prøven.

Elever, der får udstedt et administrativt bevis anses for at have afsluttet deres uddannelse og skal derfor ikke til svendeprøve senere hen.

Det administrative svendebevis er permanent og har samme retsvirkning som et almindeligt svendebrev.

Vi vil anbefale jer at følge med på Undervisningsministeriets spørgsmål/svar side i forhold til Coronasituationen på undervisningsområdet, som løbende bliver opdateret.

https://www.uvm.dk/aktuelt/i-fokus/information-til-uddannelsesinstitutioner-om-coronavirus-covid-19/spoergsmaal-og-svar/uddannelser-til-unge/erhvervsuddannelser

 

Det Faglige Udvalg for Frisører og Kosmetikere

Vesterbrogade 6D, 4.sal.
1620 København V

Telefon 32 54 50 55

 

Produktion: Reprohuset